Muzyka rozrywkowa

Muzyka rozrywkowa to ogólnie jeden z najbardziej charakterystycznych gatunków muzycznych, jaki opiera się zwłaszcza na bardzo rozległym wachlarzu rozmaitych typów publicznych wystąpień. W szczególności mowa o komercyjnych kwestiach związanych z tego rodzaju brzmieniami – są one łatwo wpadające w ucho, prosto zapamiętywane oraz bez problemu odtwarzane, raczej nieskomplikowane swą strukturą i proste, melodyjne, ale bez ambitniejszych treści. Mają, jak wskazuje na to już chociażby samo nazewnictwo kategorii, do jakiej się je zalicza, przede wszystkim dostarczać rozrywki, a nie tyle prowadzić do jakichś wielkich przemyśleń, napływu refleksji i rozważań na temat niesionych treści.

Muzyka rozrywkowa wzięła swoje nazewnictwo przede wszystkim od tego, że jest to muzyka tworzona na potrzeby przemysłu muzycznego, jaki prężnie rozwija się w kategoriach fonografii i wytwórni muzycznych Jest to muzyka promowana przez wielkie komercyjne przedsiębiorstwa oraz przez nie także upowszechniana i dystrybuowana. Warto także zwrócić uwagę na to, że ten omawiany tu gatunek muzyczny stanowi praktycznie zupełne przeciwieństwo muzyki określanej jako poważna, czy też klasyczna.

Jest to często synonimiczne określenie dla muzyki popowej, która także ma na celu dostarczanie rozrywki. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na to, że ten wariant muzyczny okazuje się być klasyfikowany według propozycji prezentowanej przez Philipa Tagg. Jest to człowiek, który przygotował w kontekście rozrywki typowo komercyjnej i masowej tak zwany aksjomatyczny trójkąt. W nim na szczycie znajduje się właśnie muzyka rozrywkowa, która określana jest terminem muzyki popularnej, a także muzyka ludowa oraz poważna, wszystkie one trzy są uznawane zwłaszcza za swoje wzajemne przeciwieństwa.
Artykuł dzięki: