Muzyka

Poezja śpiewana

Do rozlicznych rodzajów muzycznych brzmień zalicza się między innymi muzykę rockową, czy też muzykę popularną. Nieco mniej powszechna, ale za to bardzo modna wśród melomanów preferujących nieco klasyczne dźwięki, okazuje się tak zwana poezja śpiewana. Na pewno każdy z nas o niej kiedyś słyszał, ale czym się ona wyróżnia i jakie cechy ją charakteryzują? Dowiesz się tego z poniższych fragmentów, jakie dla Ciebie przygotowaliśmy.
W poezji śpiewanej najbardziej specyficzne jest to, że tekst jest nieprecyzyjny, ale za to bardzo pojemny. Warto dodać, że z reguły nie chodzi tu o śpiew w kontekście melodii, ale zwłaszcza o to, aby były to utwory jakie są zbudowane stricte z tekstu śpiewanego lecz poetyckiego. Słowa zdecydowanie są tu najistotniejsze, więc raczej częściej okazuje się to być melorecytacją aniżeli standardowym utworem tak jak ma to miejsce przykładowo w muzyce rockowej czy też popularnej. Nie możemy także pominąć kwestii włączenia do poezji śpiewanej ballad. Są one pełne głębszych treści i z reguły mają jakiś morał.

Co więcej, nie zapominajmy również i o tym, że cechuje je ciekawa lecz przeważnie skromniejsza nieco aranżacja. Najczęściej poezja śpiewana bazuje na brzmieniach paru konkretnych instrumentów muzycznych, do jakich zalicza się gitarę klasyczną, pianino, skrzypce oraz obowiązkowo fortepian. Co więcej, poezja śpiewana jest podstawowym rodzajem muzyki wśród artystów scenicznych, którzy jednocześnie skończyli szkołę aktorską i występują na deskach teatrów. W ogóle sceny teatralne bardzo często są wzbogacone o poezję śpiewaną jako oprawę muzyczną spektakli.
Artykuł dzięki: