• Muzyka

    Muzyka konkretna i kreatywna

    Jako jedną z ciekawszych kategorii muzycznych uznaje się muzykę konkretną, która bazuje na tym, że jest to zupełnie odrębny kierunek w muzyce współczesnej, opierający się przede wszystkim na śpiewaniu, ale i też umiejętnie połączonych dźwiękach przyrodniczych, które stanowią dodatki do…