Muzyka

Muzyka konkretna i kreatywna

Jako jedną z ciekawszych kategorii muzycznych uznaje się muzykę konkretną, która bazuje na tym, że jest to zupełnie odrębny kierunek w muzyce współczesnej, opierający się przede wszystkim na śpiewaniu, ale i też umiejętnie połączonych dźwiękach przyrodniczych, które stanowią dodatki do klasycznych instrumentów muzycznych. Do najbardziej znanych kompozytorów związanych z muzyką konkretną zalicza się przede wszystkim Bernarda Parmegiani czy Michela Chiona oraz Lionela Marchetti. Oczywiście twórców było znacznie więcej, ale mimo wszystko ci wyżej wymienieni uchodzą za najbardziej znanych.
Muzyka konkretna stanowi gatunek pełen rejestrowanych dźwięków, jakie są najpierw preparowane, z kolei później ulegają zmiksowaniu. W ten sposób uzyskuje się charakterystyczną estetykę. Dodatkowo, warto także wspomnieć o tym, że muzyka tego rodzaju jest gatunkiem współczesnym, a także brzmieniem instrumentalnym. Dodatkowo, sporo w niej nagrań dźwiękowych oraz elementów mówionych, retoryki klasycznej. Do tego dochodzi też tekst śpiewany.

Poza muzyką konkretną w dzisiejszym poradniku postanowiliśmy powiedzieć nieco także o terminie jakim jest muzyka kreatywna. Bazuje ona zwłaszcza na improwizacjach oraz wykracza poza standardy jazzu. To termin jaki stanowi połączenie muzyki na zasadach improwizowanych oraz synonimicznych. Sam termin natomiast ma związek z muzyką ekspresyjną, która ma wyłaniać się z jazzu ale często jest też jego zespoleniem z innymi dźwiękami. Muzycy kreatywni czerpią w dużym stopniu także z muzyki klasycznej, współczesnej, ale też z rocka oraz elektroniki.
Artykuł dzięki: