• Muzyka

    Punk rock

    Muzyka punk rockowa teoretycznie znana jest dobrze każdemu bez wyjątków, niemniej jednak nie da się ukryć, że ten rodzaj muzycznych brzmień odznacza się pewnymi charakterystycznymi cechami, o których nieco więcej powiemy w dalszych fragmentach. O tym gatunku rocka nie można…