Muzyka

Punk rock

Muzyka punk rockowa teoretycznie znana jest dobrze każdemu bez wyjątków, niemniej jednak nie da się ukryć, że ten rodzaj muzycznych brzmień odznacza się pewnymi charakterystycznymi cechami, o których nieco więcej powiemy w dalszych fragmentach. O tym gatunku rocka nie można zapomnieć.
Punk rock charakteryzuje się nieagresywną, prostą muzyką, która nie cechuje się dość trudną linią muzyczną czy jakąś głębszą harmonią. W szczególności ma ona teksty buntownicze, które mają pokazywać protesty społeczne, brak zgody i nieakceptowanie tego, o czym mowa w tekstach. Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że punk rock odznacza się przede wszystkim bardzo ciekawymi rodzajami podgatunków i najważniejszy w nim jest tekst. Pierwsze lata powstania tego typu rocka to lata siedemdziesiąte, a w zasadzie mniej więcej połowa tego okresu minionego stulecia.

Za ojczyznę punk rocka uznaje się Wielką Brytanię, a także Stany Zjednoczone, bowiem według niektórych muzyków to właśnie wtedy zrodził się ten rodzaj muzycznych melodii. Warto także wspomnieć, że cechą nadrzędną było wtedy zrezygnowanie z muzycznych warsztatów, a także całkowite zaprzeczenie temu co zaczęło się równocześnie masowo rozwijać, czyli komercyjności w kontekście rozrywki i muzyki w ogóle. Punk rock inspirowany był dużo wcześniej istniejącym rock and rollem. Był to taki wariant muzyki, który opierał się zwłaszcza na agresywności, więc rock and roll określa się generalnie jako nieco bardziej melodyjny. W latach siedemdziesiątych wykształcił się także rockowy hard rock a także gatunek zwany rockiem progresywnym.
Artykuł dzięki: