Muzyka

Klasyczna muzyka profesjonalnych artystów

Do popularnych rodzajów muzycznych stylizacji zalicza się przede wszystkim tradycyjną muzykę lautari, która stanowi jeden z najpowszechniejszych rodzajów rytmów charakterystycznych dla krajów takich jak Mołdawia oraz obszarów państwa rumuńskiego. Dodatkowo, doskonale lautari znają zamieszkujący na terenie Bukowiny, w szczególności jej fragmenty północne. Czym odznacza się ten rodzaj brzmień? Przede wszystkim wiąże się z instrumentalistami z wyżej wymienionych terenów, gdzie tego typu dźwięki stały się modne.
Jeżeli chodzi o specyficzne pojęcie lautari to pochodzi ono przede wszystkim od słowa rumuńskiego pochodzenia, jakim jest aleuts, czy też leuta. To nazewnictwo wywodzące się z określenia starożytnego, które odnosiło się do lutni. Zdaniem specjalistów ten rodzaj muzyki zawodowych śpiewaków wiąże się w dużym stopniu między innymi z ludową i folkową muzyką, która odznacza się wpływami bizantyjskimi, ale również i tureckimi.

W szczególności były to dźwięki jakie proponowali Romowie. Ten rodzaj brzmienia wiąże się zwłaszcza z rokiem1558, kiedy to dawny wojewoda z Wołoszczyzny zdecydował się na oferowanie swych ulubionych muzyków jako prezent dla władcy mołdawskiego. Wystarczyło jedno stulecie więcej, żeby z tych brzmień udało się stworzyć regularny, koncertujący zespół. Warto także wspomnieć, że największy rozkwit omawianego gatunku pojawił się na terenie Kiszyniowa i miało to miejsce wraz z początkiem dziewiętnastego stulecia. Dodatkowo, duże powiązanie ten styl muzyczny wiąże także z instrumentami strunowymi oraz z mandoliną czy lutnią, jak także z kobzą oraz innymi tego typu instrumentami.
Artykuł dzięki: